Praca: PLAY 36 ofert pracy

Warszawa
Twoje zadania: W ramach Departamentu Rozwoju Biznesu:   Wyszukiwanie ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Sprzedaż produktów i usług Play Pozyskiwanie Klientów Biznesowych z określonego segmentu rynku Budowanie ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Sprzedaż i promowanie produktów i usług Play Budowanie długotrwałych relacji z Klientami Obsługa ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Zarządzanie treścią i ekspozycją urządzeń na serwisie internetowym Play Konfiguracja i testowanie urządzeń w systemie CMS ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Weryfikacja prawidłowości wykonania dokumentacji technicznej i projektowej; Praca z aplikacjami nadzorującymi sieć ... Pełny opis
Warszawa
W Play pracujesz z ludźmi, którzy dają się lubić i wspierają „nowych" od pierwszego dnia. Nie mamy dres kodu, mamy za to dobrą ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Realizacja planów sprzedażowych: indywidualnych i zespołowych Planowanie i wdrażanie działań podnoszących wyniki ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Testowanie urządzeń i ich opiniowanie Wizyty w salonach Play i konkurencji Przygotowywanie opisów urządzeń do ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: - wsparcie telefoniczne i mailowe dla pracowników sieci sprzedaży Play, - analizowanie regulaminów, procedur i ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Rozwiązywanie problemów związanych z systemami operacyjnymi, bazami danych oraz serwerami aplikacji; Usuwanie usterek ... Pełny opis
Warszawa
Czym się będziesz zajmować? Nadzorowaniem wizyt technicznych na obiektach pod kątem oceny przydatności budowlanej dla posadowienia ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: współpraca przy przygotowaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich oraz kontrola ich realizacji ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Uzupełnianie i aktualizacja danych w narzędziach (Atoll, Berry, IDB2; Przygotowywanie pozwoleń UKE; Wsparcie przy ... Pełny opis
Warszawa
Czym się będziesz zajmować? Nadzorowaniem procesu budowlanego stacji bazowych telefonii komórkowej; Analizą ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Koordynowanie pracy zewnętrznego Partnera Call Center Codzienna współpraca i opieka nad Partnerem Call Center ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: W ramach Działu Rozwoju Klienta: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii upsell, Współpraca z ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Planowanie i zakup kampanii reklamowych w mediach online oraz offline (pełen wachlarz mediów), Monitorowanie i ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Testowanie wdrażanych rozwiązań i nowych funkcjonalności systemu nadzoru sieci teleinformatycznej ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Pomoc inżynierom RNP&Q w codziennych obowiązakach związanych z podnoszeniem jakości sieci radiowej (monitorowanie statystyk, drive ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Weryfikacja skarg klientów w zakresie połączeń głosowych, SMS, MMS, transmisji danych, roamingu i innych; Rozwiązywanie ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Obsługa administracyjna procesu związanego z budową stacji bazowych; Tworzenie prostych pism administracyjnych; ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Poszukujemy Praktykantów do 2 zespołów  w ramach Departamentu: W ramach Działu Realizacji ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Zarządzanie konfiguracją nowych środowisk testowych (praca z dostawcą i zlecanie przebić); Stworzenie czujek do monitorowania ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Realizacja zgłoszeń technicznych związanych z systemem CRM; Nadzór nad poprawnym działaniem systemów IT. ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Obsługa zdarzeń w sieci transmisyjnej; Konfiguracja sieci transmisyjnej; Analiza statystyk transmisyjnych; ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Poszukujemy Praktykantów do 2 Departamentów w ramach Pionu Finansów: W ramach Departamentu ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Realizacja zgłoszeń technicznych związanych z systemem bilingowym; Monitoring zgłaszanych problemów pod kątem ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Przygotowywanie oraz wykonywanie testów IREG z kartami roamingu międzynarodowego; Aktualizacja danych technicznych ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji do umów najmu/dzierżawy na cele budowy stacji bazowych; ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Obsługa benefitów dedykowanym pracownikom, Organizowanie imprez dla pracowników, a także dzieci ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Samodzielne prowadzenie procesów badawczych po stronie klienta i nadzór jakości wykonania badań, Sprawdzanie ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Sporządzanie analiz wynikowych i wskaźnikowych dotyczących sieci sprzedaży Przygotowywanie rekomendacji w oparciu o analizę ... Pełny opis
Warszawa
Twoje zadania: Zapewnienie sprawnego działania serwisów sieciowych w wyznaczonych obszarach; Monitorowanie powierzonej ... Pełny opis
Warszawa
Umowa na czas określony ok 2 lat Twoje zadania: Planowanie strategii komunikacji BTL z zachowaniem komunikacji 360 stopni ATL/BTL/Internet, ... Pełny opis
Warszawa
Zobacz, co jest dla nas ważne:   KOMUNIKACJA – szukamy osób, które lubią ... Pełny opis
Warszawa
PLAY
Twoje zadania: Przygotowywanie oraz wykonywanie testów IREG z kartami roamingu międzynarodowego; Aktualizacja danych technicznych ... Pełny opis