Praca: Specjalista Ds Zarządzania Ryzykiem  Mazowieckie 10 ofert pracy

Warszawa
Raiffeisen Polbank
Twoja Praca zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów korporacyjnych ... organizacja pracy, silna motywacja do zarządzania ryzykiem kredytowym, dobrze rozwinięte ... Pełny opis
Warszawa
Raiffeisen Polbank
Twoja Praca zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów korporacyjnych ... organizacja pracy, silna motywacja do zarządzania ryzykiem kredytowym, dobrze rozwinięte ... Pełny opis
Warszawa
Idea Bank SA
... na Komitet ALCo w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej i waluty; ... ść problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej i walutowej; ... Pełny opis
Warszawa
Idea Bank SA
... na Komitet ALCo w zakresie zarządzania ryzykiem płynności; Monitorowanie i ... ; Znajomość problematyki związanej z zarządzaniem płynnością w ... Pełny opis
Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego
... rekomendacji KNF dotyczących zarządzania produktami i procesami ... Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym i zabezpieczeń prawnych ... Pełny opis
Warszawa
mBank S.A.
... polityk Banku w zakresie zarządzania modelami, w tym ryzykiem modeli, zgodnie z ... -letniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w Banku (w szczególno ... Pełny opis
Warszawa
... ; wsparciu przy tworzeniu zasad zarządzania ryzykiem związanym z ryzykiem branży finansowej ... Pełny opis
Warszawa
Netia S.A.
... znajomość zasad rachunkowości zarządczej oraz finansowej, znajomość ... decyzji, negocjacji oraz sprawnego zarządzania ryzykiem, bardzo dobra umiejętność ... Pełny opis
Warszawa
... ą czasu; chce zgłębić tajniki zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. Mamy dla ... procedur wewnętrznych; przygotowywaniu analiz zarządczych na podstawie wyników ... Pełny opis
Warszawa
mBank S.A.
... i polityk Banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym oraz stopy procentowej ... tworzeniu dokumentów z zakresu zarządzania ryzykiem umiejętność projektowania zł ... Pełny opis