Praca: Zarządzanie Ryzykiem  Mazowieckie 23 ofert pracy

Warszawa
mBank S.A.
... wykorzystywanych dla potrzeb zarządzania ryzykiem administrowanie oraz rozwijanie ... Front Office odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz realizację ... Pełny opis
Warszawa
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe SA
... Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Departamencie Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym Nationale- ... realizowane w firmie oraz zarządzanie informacjami na temat ... Pełny opis
Warszawa
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe SA
... Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem Departamencie Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym Nationale- ... realizowane w firmie oraz zarządzanie informacjami na temat ... Pełny opis
Warszawa
Vienna Insurance Group
... wiadczenia w obszarze ubezpieczeń/ zarządzania ryzykiem/ audytu/ controllingu lub pokrewnych ... II) Sporządzanie raportów z zakresu zarządzania ryzykiem Kliknięcie ... Pełny opis
Warszawa
mBank S.A.
... obligacji Skarbu Państwa zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, w tym ... odpowiedzialności Analityka to: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej ... Pełny opis
Warszawa
... i sprawozdawczych w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałami banku ... tym modeli behawioralnych wspierających zarządzanie ryzykiem płynności i rynkowym ... Pełny opis
Warszawa, Mazowieckie
XORSOL.PL Sp. z o.o.
Niezdefiniowane
... - Zarządzanie projektem ... zarządzanie pracą zespołu projektowego; - Monitorowanie i kontrola prac projektowych; - Zarządzanie ryzykiem projektowym; - Zarządzanie ... Pełny opis
Warszawa, PL
... będzie odpowiedzialna za: Zarządzanie ryzykiem w ramach funkcji zakupowej.Analiz ... będzie odpowiedzialna za: Zarządzanie ryzykiem w ramach funkcji zakupowej. ... Pełny opis
Warszawa
Idea Bank SA
... ązującą w Banku metodyką, Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, Zapewnienie ... , PMBoK, APM), Umiejętność zarządzania ryzykiem (ISO 31000, ISO 27005, MoR ... Pełny opis
Warszawa, Mazowieckie
teamquest
Niezdefiniowane
... ży, dział Finansowy) i zarządzanie jego oczekiwaniami w ramach wdro ... , zakres i sukces projektu * Zarządzanie ryzykiem * Raportowanie i prezentowanie postęp ... Pełny opis
Warszawa, PL
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
... narzędzi. Raportowanie zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem i zmianą w strumieniu projektu ... zadań od podwykonawców; zarządzanie ryzykiem i zmianą w nadzorowanej cz ... Pełny opis
Warszawa
ITI Neovision S.A.
... wszy od planowania, raportowania, poprzez zarządzanie ryzykiem i zasobami dbałość o ... budżetem realizację projektów zarządzanie wysoką jakością realizowanych ... Pełny opis
Warszawa, Mazowieckie
teamquest
Niezdefiniowane
... ży, dział Finansowy) i zarządzanie jego oczekiwaniami w ramach wdro ... , zakres i sukces projektu * Zarządzanie ryzykiem * Raportowanie i prezentowanie postęp ... Pełny opis
Warszawa, PL
Polkomtel Sp. z o. o.
... działań w zakresie zarządzania ryzykiem w projekcie - Zarządzanie jakością w ... - Potwierdzone doświadczeniem, skuteczne zarządzanie złożonymi projektami (wiele ... Pełny opis
Warszawa
Netia S.A.
... identyfikowanie interesariuszy projektu, zarządzanie ryzykiem projektowym, prowadzenie projektu ... organizacji, znajomość metodyk zarządzania projektami, np. ... Pełny opis
Warszawa, Mazowieckie
TeamQuest
Niezdefiniowane
... harmonogramu w podprojektach technicznych,Zarządzanie ryzykiem w strumieniach technicznych projekt ... UML,Znajomość podstaw metodyki zarządzania projektami PMP lub ... Pełny opis
Warszawa
Winckler Personal Sp. z o.o. Sp. k.
... kosztowych oraz budżetu; - Zarządzanie ryzykiem towarowym i walutowym; - Korzystanie ... kosztów finansowych; - Sporządzanie raportów dotyczących wynik ... Pełny opis
Warszawa, Mazowieckie
SMART-HR
Do negocjacji
... -ubezpieczeniowymi, taryfikacją oraz zarządzaniem ryzykiem aktuarialnym, Sporządzanie raportów z zada ... Pełny opis
Warszawa
mBank S.A.
... zarządzania problemami / ryzykiem oraz niezbędnych dla sporządzania raportów zarządzanie ... ów (preferowane kierunki: zarządzanie projektami, finanse, bankowość, ... Pełny opis
Warszawa
ITI Neovision S.A.
Główne zadania: zarządzanie projektami realizowanymi przez Dział ... momentu zakończenia projektu zarządzanie budżetem, ryzykiem i harmonogramem prowadzonych ... Pełny opis
Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego
... ustalania stawek referencyjnych WIBOR/WIBID Zarządzanie konfliktami interesów oraz ... kapitałowych Realizowanie procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w ... Pełny opis
Warszawa
SMYK
... odpowiedzialny za: Wszystkie aspekty zarządzania projektem, w szczegó ... ązań Dokumentację oraz zarządzanie zakresem i ryzykiem projektowym Realizowanie projektów ... Pełny opis
Warszawa
mBank S.A.
... : finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie) – wymagany poziom licencjatu, wiedzy ... przedsiębiorstw, poznanie podstaw zarządzania ryzykiem branżowym w banku ... Pełny opis